Die Coleske Artists produksie, ‘Die Kontrak’ is eersdaags op die kassie